Gebouw
Innostratie hoofdsponsor Dn Boogerd Vessem
Innostratie hoofdsponsor Dn Boogerd Vessem
Nouwens bouw & timmerbedrijf
vanDoormaal
Coop
Claes Drankengroothandel
Becx verhuur
Innostratie hoofdsponsor Dn Boogerd Vessem
Innostratie hoofdsponsor Dn Boogerd Vessem
TM Transportservice
RegioBank
Frans Soetens Woninginrichter
Innostratie hoofdsponsor Dn Boogerd Vessem
Innostratie hoofdsponsor Dn Boogerd Vessem
FitVoorJou
Berdien Uitvaartbegeleiding nw
R.Willems electro
CDL Aannemingsbedrijf
beyer

D'n Boogerd 

0497-592260  --  info@dnboogerd.nl

Voor € 60 per jaar draait uw reclame hier én in onze foyer.

Neem contact op met  sponsoring@dnboogerd.nl

GEBOUW D'N BOOGERD VESSEM

Gemeenschapshuis D'n Boogerd Vessem

BEZOEKADRES:


Servatiusstraat 6

5512 AJ  VESSEM


tel. 0497-592260


info@dnboogerd.nl

...in D'n Boogerd, waar anders !


Gemeenschapshuis D’n Boogerd in Vessem bestaat uit een sportzaal, een multiculturele zaal, een vergaderzaal en een foyer. 


De zalen kunnen eenmalig, wekelijks of 2-wekelijks worden gehuurd. Het contract hiervoor kan per kwartaal, half jaar of jaar worden afgesloten. Bij toekenning van de zalen worden onze richtlijnen gehanteerd. De huurders dienen zich te houden aan onze voorwaarden.

Bereikbaarheid van D'n Boogerd in Vessem

Gemeenschapshuis D'n Boogerd Vessem

Prijs voor Vessemse vereniging/stichting/particulier in euro's

Zaal

per uur

dagdeel*

hele dag

P. vd Ven-zaal (sportzaal)

14,72

51,89

88,20

Schriderszaal (vergaderzaal)

9,40

33,00

56,50

Innostratie-zaal

(culturele zaal)

12,60

45,00

75,75

Podiumzaal

(1/2 cult. zaal)

7,80

27,50

46,50

Spiegelzaal

(1/2 cult.zaal)

7,80

27,50

46,50

Keuken groot

15,20

25,25

50,50

Keuken klein

7,60

12,63

25,25

*Dagdeel is een blok van 4 uur. Hierin zit een half uur gratis.

Dus: heb je de zaal 5 uur nodig dan huur je een dagdeel plus een uur.

Prijs voor Overige huurders in euro's

Zaal

per uur

dagdeel*

hele dag

P. vd Ven-zaal (sportzaal)

59,20

207,08

353,54

Schriderszaal (vergaderzaal)

37,50

131,50

226,25

Innostratie-zaal

(culturele zaal)

50,50

175,75

301,00

Podiumzaal

(1/2 cult. zaal)

31,50

109,25

187,00

Spiegelzaal

(1/2 cult. zaal)

31,50

109,25

187,00

*Dagdeel is een blok van 4 uur. Hierin zit een half uur gratis.

Dus: heb je de zaal 5 uur nodig dan huur je een dagdeel plus een uur.

                                                                                                                


De ruimtes van D'n Boogerd in Vessem


De 2 grootste ruimtes in D'n Boogerd zijn vernoemd naar onze hoofdsponsors:

Respectievelijk, Innostratie  en  Automobielbedrijf P. van de Ven.

Jaarlijks leveren zij een substantiële bijdrage aan onze exploitatie. Uiteraard zijn we daar enorm dankbaar voor!


Kortingsregelingen

Voor grootverbruikers en bij betaling vooraf zijn kortingsregelingen mogelijk. Vraag er naar bij de beheerder van het gemeenschapshuis.


Overig

Zaal door D'n Boogerd laten inrichten / opruimen: € 5,00 per persoon, per uur

Huur opslagruimte: € 11,80 per m2 (bijv. onder podium / kelderruimte / berging gymzaal)


Rerserveringssysteem

Ons reserveringssysteem is gebouwd door Mike Vosters uit Hoogeloon. Mike studeerde webdesign en heeft dit systeem geheel naar onze wensen opgezet.

Wij als gemeenschapshuis D’n Boogerd zijn zeer tevreden over dit reserveringssysteem!

Daarnaast ervaren wij de samenwerking met Mike zeer positief!

Gemeenschapshuis D'n Boogerd Vessem

  Culturele zaal

   Innostratie-zaal


De grote Innostratie-zaal is een multiculturele zaal met podium. Huurders kunnen gebruik maken van een 24 kanaals podiumverlichting, een volledige geluids-installatie met draadloze microfoons (3 handhelds en 3 headsets),  beamers voor foto-, dia- of videopresentaties. De zaal is akoestisch geheel aangepast voor muziek- en toneeluitvoeringen. De Innostratie-zaal kan opgesplitst worden in 2 kleine zalen (waarvan 1 met podium) door middel van een geluidsisolerende scheidingswand. De twee kleine zalen noemen we de podiumzaal en de spiegelzaal. De podiumzaal is vanzelfsprekend het deel met daarbij het podium. De spiegelzaal is het andere deel, voorzien van een spiegel over de volle breedte, ideaal voor bijvoorbeeld dansexpressie. Deze spiegel kan aan het oog worden onttrokken d.m.v. een gordijn.



Ruil-Bieb

De Vessemse bibliotheek


Het principe: tegen inlevering van één boek kunt u een ander boek uit de collectie meenemen.  Wij verwachten wel dat de boeken die u inlevert passen in onze collectie. Daarnaast moeten ze actueel, in goede staat en schoon zijn. Dit is aan de vrijwilligers ter beoordeling.


Tijdens alle openingstijden kunt u terecht en de ruilbibliotheek van Vessem is iedere donderdagochtend door een van ons bemand. Je kunt er je boek ruilen voor een ander boek, de krant lezen of gewoon even buurten. Kortom, een leuke ochtend om elkaar weer even te zien en bij te praten. Tot donderdag !


De vrijwilligers van de ruilbibliotheek.

Gemeenschapshuis D'n Boogerd Vessem

Sportzaal

P. van de Ven-zaal

De P. van de Venzaal is een kleine sportzaal met name geschikt voor het houden van volleybalwedstrijden. De zaal beschikt verder over alle attributen noodzakelijk voor regulier gymonderwijs. In overleg met de beheerder kan de zaal ook worden afgehuurd voor bijvoorbeeld familie-toernooien of kinderfeestjes. Het betreft één sportzaal (met opbergruimte voor sportmateriaal), 2 grote kleedkamers (voor groepen) en 1 kleine kleedkamer (voor scheidsrechter).



De foyer, ofwel de bar is het paradepaardje van onze beheerders. De bar heeft de beschikking over een wireless hotspot, een biljart, een  dartboard, een flatscreen 65″ tv/monitor voor video en presentaties, en een complete geluidsinstallatie. De foyer kan met de culturele zaal verbonden worden door middel van 2 geluidswerende schuifwanden. Het geluid vanuit de culturele zaal kan dan worden doorgeschakeld naar de geluidsinstallatie in de foyer.

Gemeenschapshuis D'n Boogerd Vessem

Vergaderzaal

Schriderszaal

De  Schriderszaal is genoemd naar de eerste beheerder van het gemeenschapshuis, Martien Schriders. De zaal biedt plaats aan ongeveer 20 tot 30 personen voor vergaderingen, cursussen, presentaties, e.d. De zaal beschikt over een projectiescherm, een beamer en een  geluidsinstallatie.


                                                                                                                   

Aanvragen huur en gebruikersvoorwaarden voor

Gemeenschapshuis D’n Boogerd Vessem

 

 

  1. Aanvragen huur

Nieuwe aanvragen voor permanente huur, toernooien en grote evenementen worden schriftelijk ingediend bij de beheerder van de stichting Gemeenschapshuis D’n Boogerd, op het laatst op 31 mei voor het komende basisschooljaar. Voortzetting van bestaande huur hoeft niet jaarlijks te worden ingediend maar wordt wel ieder jaar bekeken in relatie tot de nieuwe aanvragen. De stichting behoudt zich het recht voor, het gebruik van het gehuurde te ontzeggen voor maximaal vier andere evenementen per verenigingsjaar, zonder reductie van de zaalhuur. Indien de stichting van haar hiervoor vermelde recht gebruik wil maken, zal zij zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk, de gebruiker hiervan in kennis stellen.

 

1.1 Voorrangsregels voor zaalhuur Gemeenschapshuis D’n Boogerd

 

1.1.1 Algemeen

  • Groepsactiviteiten hebben voorrang op individuele activiteiten;
  • Specifieke binnensporten hebben voorrang op buitensporten;
  • Contract heeft voorrang op incidentele verhuur;
  • Junioren (tot 18 jaar) hebben voorrang op senioren tot 20.00 uur.

 

1.1.2 Specifiek (in dalende volgorde):

  • Vessemse basisscholen, tijdens de gewone lesuren (vakantieperiodes uitgesloten);
  • Vessemse verenigingen;
  • Vessemse stichtingen;
  • Sponsoren van het gemeenschapshuis;
  • Individuele inwoners van Vessem.

 

1.1.3 Overigen

De beheerder beslist over de toekenning van de permanente huur. In geval van conflicten neemt het bestuur in nader overleg met beheerder en betrokkenen een beslissing. De aanvragers worden schriftelijk op de hoogte gebracht van deze beslissing. Het vroegtijdig opzeggen en wijzigen van de permanente huur gebeurt schriftelijk, tenminste een maand vooraf. De resterende vrije uren kunnen gereserveerd worden bij de beheerder.

 

1.1.4 Categorieën huurders

De gebruikers worden ingedeeld in categorieën (zie ook bij tarieven op de website)

Categorie 1: Verenigingen en stichtingen

Categorie 2: Particulieren

Categorie 3: Overigen

Categorie 4: Het Gemeente Bestuur Eersel en de Vessemse scholen tijdens de schooluren (wettelijk vastgesteld tarief).

 

1.1.5 Betalingen

Incidenteel gebruik  of huur van ruimten wordt onmiddellijk gefactureerd bij reservering.

Bij kwartaal-, halfjaar- en jaarcontracten wordt de factuur aan het begin van de periode opgemaakt voor de gehele periode.


 

 

 

2.Gebruikersvoorwaarden ruimten Gemeenschapshuis D’n Boogerd

 

2.1 De stichting verhuurt de accommodatie (sportzaal, multifunctionele zaal of vergaderzaal) aan een gebruiker voor een overeengekomen periode, tegen een vastgestelde prijs.

 

2.2 De accommodatie mag slechts worden gebruikt gedurende de periode die is overeengekomen, gedurende de toegewezen en overeengekomen uren en de overeengekomen activiteit. De tijd voor het omkleden en het opbouwen en afbreken van apparatuur, stellingen, materialen, e.d. dient te gebeuren in de overeengekomen gebruikstijd.

 

2.3  De accommodatie mag slechts worden gebruikt door de gebruiker die door de stichting een ruimte is toegekend voor bepaalde tijd. Het is niet toegestaan de accommodatie door te verhuren of in bruikleen te geven aan derden.

 

2.4  De sportzaal is primair voor het beoefenen van sport.

 

2.5 De stichting aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enig letsel dat tijdens het gebruik  door de gebruiknemer en hun leden wordt opgelopen. Deze regel geldt voor alle ruimten.

 

2.6 De gebruiker is verantwoordelijk voor toezicht en voldoende leiding.

 

2.7 Het is verboden etenswaren te nuttigen in de gehuurde ruimtes.

 

2.8 De sportzaal mag enkel betreden worden met zogenaamde ‘binnen gymschoenen’ die niet buiten zijn gebruikt.

 

2.9 Toestellen en andere materialen moeten zorgvuldig en op de juiste wijze worden gebruikt. Voor schade door onoordeelkundig gebruik van materialen is de stichting op geen enkele wijze aansprakelijk.

 

2.10  Na afloop van het gebruik moet al het gebruikte materiaal op de daarvoor bestemde plaats worden teruggeplaatst.

 

2.11 Beschadiging en vernielingen dienen direct gemeld te worden bij de beheerder van het gemeenschapshuis. Voor schade ontstaan door het gebruik van beschadigde c.q. vernielde materialen is de stichting nooit aansprakelijk.

 

2.12  Direct bij constatering van vernielingen en beschadigingen voor aanvang van de ingebruikneming van toestellen, materialen en/of de accommodatie dienen deze direct te worden gemeld aan de beheerder en mag geen aanvang genomen worden met het sporten. Schade ontstaan door het gebruik van beschadigde c.q. vernielde materialen komt voor rekening en verantwoordelijkheid van de gebruiker.

 

2.13 De stichting is niet aansprakelijk voor schade in verband met diefstal, verduistering, beschadiging, vermissing of verlies aan materialen, apparatuur en andere eigendommen die door de gebruiker in onze accommodatie zijn geplaatst of heeft laten plaatsen, of opgeslagen.

 

2.14  De gebruiker is verplicht tot betaling van alle eventuele verschuldigde belastingen, auteursrechten, uitvoeringsrechten etc.

 

2.15 De stichting behoudt zich het recht voor, indien noodzakelijk, maximaal 4 keer per jaar (basisschooljaar) het gebruik van het gehuurde te ontzeggen voor andere evenementen, zonder  reductie op de zaalhuur. Indien de stichting van haar hiervoor vermelde recht gebruik wil maken, zal zij minimaal 15 werkdagen van tevoren de gebruiker hiervan in kennis stellen.

 

2.16 De gebruiker dient stipt en terstond alle bevelen en aanwijzingen van de beheerder op te volgen.

 

2.17 De gebruiker is verplicht kennis te nemen van vlucht- en ontruimingswegen. In geval van calamiteiten is de gebruiker verantwoordelijk voor de ontruiming van het gebouw van mensen en dieren die behoren tot diens club, vereniging, stichting e.d.

 

2.18 Door het gebruik van het gemeenschapshuis verklaart de gebruiker zich akkoord met deze gebruiksvoorwaarden. Iedere gebruiker wordt geacht deze gebruiksvoorwaarden te kennen en dient deze stipt na te leven.

 

2.19  Bij overtreding van deze gebruiksvoorwaarden en eventuele niet tijdige betaling van de verschuldigde gebruiksvergoeding heeft de stichting het recht de gebruiker elke toegang tot de accommodatie te ontzeggen.

 

2.20 In gevallen waarin deze gebruiksvoorwaarden niet voorzien, beslist het bestuur van de stichting.




www.dnboogerd.nl   


Gemeenschapshuis D'n Boogerd

Servatiusstraat 6

5512 AJ  VESSEM


tel. 0497-592260

info@dnboogerd.nl